Kliszczackie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury gminy Tokarnia. Obecną nazwę nosi od 18 maja 2020 roku. Wcześniej był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (od 1994 r.), a powstał jako Gminny Ośrodek Kultury 15.11.1973 r.
Wesprzyj działania Kulturalne  - dobrowolne wpłaty tytułem: na cele statutowe można wpłacać nakonto bankowe KBS o/Pcim nr 64 8591 0007 0230 0000 1007 0001 Dziękujemy!

Zapraszamy!