Oferta

Działalność Kulturalna 

ZESPOŁY MUZYCZNE

* Orkiestra Dęta OSP w Tokarni
* Orkiestra Dęta OSP w Krzczonowie
* Orkiestra Dęta Skomielna Czarna i Bogdanówka

ZESPOŁY REGIONALNE

* Kliszczacy Zespół Regionalny z Tokarni
* Mali Kliszczacy Zespół Regionalny z Tokarni
* Młodzieżowy Zespół Kliszczacy
* Mali Krzczonowianie Zespół Regionalny z Krzczonowa


PRACOWNIE

* Pracownia Plastyczna Na Piętrze - Dwór Targowskich w Tokarni
* Warsztaty Fotograficzno-filmowe - Dwór Targowskich w Tokarni

* Pracownia Plastyczna - świetlica KCK w Skomielnej Czarnej

KLISZCZACKA ZAGRODA - stała wystawa regionalna
GALERIA DWOREK - Dwór Targowskich w Tokarni - cykliczne wystawy czasowe
SALA DWORSKA REPREZENTACYJNA - stała wystawa historyczna IZBA REGIONALNA - stała wystawa


Zapraszamy! 

UWAGA - Kliszczackie Centrum Kultury nie zajmuje się obsługą i wynajmem pomieszczeń dla imprez i uroczystości prywatnych.