Kliszczackie Centrum Kultury


Statut KCK

Pobierz pliki


DZIAŁALNOŚĆ KCK


KCK Tokarnia 12 274 70 05
świetlica KCK w Skomielnej Czarnej 12 373 24 33 
Działalność Kulturalna i Sportowa:

ZESPOŁY MUZYCZNE

* Orkiestra Dęta OSP w Tokarni - kapelmistrz Janusz Jędrocha
* Orkiestra Dęta OSP w Krzczonowie - kapelmistrz Ireneusz Szkalej
* Orkiestra Dęta Skomielna Czarna i Bogdanówka - kapelmistrz A. Jędrysek

ZESPOŁY REGIONALNE

* Kliszczacy Zespół Regionalny z Tokarni
* Mali Kliszczacy Zespół Regionalny z Tokarni - kierownik Małgorzata Pęcek
* Młodzieżowy Zespół Kliszczacy - kierownik Małgorzata Pęcek
* Mali Krzczonowianie Zespół Regionalny z Krzczonowa 


PRACOWNIE

* Pracownia Plastyczna Na Piętrze - Dwór Targowskich w Tokarni - Ryszarda Gaździcka
* Warsztaty Fotograficzno-filmowe - Dwór Targowskich w Tokarni - Kazimierz Gaździcki, Bartłomiej Dyrcz

* Pracownia Plastyczna - świetlica KCK w Skomielnej Czarnej - Natalia Główka
* Pracownia Pisania Ikon - Natalia Główka, br. Marcin Świąder

GALERIA DWOREK - Dwór Targowskich w Tokarni - cykliczne wystawy czasowe
SALA DWORSKA REPREZENTACYJNA - stała wystawa historycznaIZBA REGIONALNA - stała wystawa 


UWAGA - Kliszczackie Centrum Kultury działa według Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. KCK nie zajmuje się obsługą i wynajmem pomieszczeń dla imprez i uroczystości prywatnych.

Zapraszamy!