Nasi Przyjaciele i Sponsorzy

Wesprzyj działania Kulturalne i Sportowe - dobrowolne wpłaty tytułem: na cele statutowe można wpłacać nakonto bankowe KBS o/Pcim nr 64 8591 0007 0230 0000 1007 0001
Dziękujemy!


PRZYJACIELE I STOWARZYSZENIA

* Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarni
* Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Czarnej
* Ochotnicza Straż Pożarna w Krzczonowie
* Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdanówce
* Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce
* Stowarzyszenie Tokarzanki z Tokarni
* Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi z Krzczonowa
* Koło Gospodyń Wiejskich w Więciórce
* Kółko Rolnicze w Krzczonowie
* Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdanówce
* Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce
* Koło Gospodyń Wiejskich w Więcierzy
* Koło Gospodyń Wiejskich w Skomielnej Czarnej
* Towarzystwo Miłośników Skomielnej Czarnej i Bogdanówki
* Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
* Związek Podhalan Oddział Górali Kliszczackich
* Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy Cyrhla z Krzczonowa
* Stowarzyszenie Jesienny Liść z Tokarni
* Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tokarni
* Spółdzielnia Producentów Mleka Groń w Tokarni 
*Grupa Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej