„Sami o Sobie”

Biuletyn Informacyjny Rady Gminy Tokarnia
ISSN 1234-6993

Pierwszy numer „Sami o Sobie” z 1995 roku. 

  Od 1995 roku piszemy, redagujemy i czytamy „Sami o Sobie”. Od pierwszego numeru, który ukazał się na początku 1995 roku do tej pory ukazało się 70 numerów naszego biuletynu, czyli ponad 1400 stron informacji, tekstów, fotografii i rysunków dokumentujących życie naszej „małej ojczyzny”.
Ponadto na przestrzeni lat publikowane były specjalne „dodatki” tematyczne związane z bieżącymi wydarzeniami artystycznymi (plenery malarskie) czy inwestycjami gminnymi ( podsumowanie kadencji). 
    Pierwszy numer liczył dziesięć stron formatu A4. Zawierał informacje „z życia gminy” (budżet gminy i wywiad z ówczesnym wójtem), informacje o „Kalwarii Tokarskiej” i budowie kościoła w Krzczonowie, relacje sportowe, konkursy, krzyżówki i ogłoszenia. 
W ciągu dwudziestu lat zmieniała się tematyka, grafika numerów i cały zespół redakcyjny (obecnie zespół redakcyjny tworzą: Stanisław Winter i Marian Cieślik). Wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni, który oprócz Biuletynu Informacyjnego „Sami o Sobie” jest wydawcą druków ulotnych (zaproszeń , ulotek, folderów) oraz od 2000 roku cyklicznych opracowań o tematyce historycznej, biograficznej, etnograficznej i społecznej dotyczącej bogatego dorobku kulturalnego mieszkańców gminy Tokarnia.
Nadal pozostała jednak cecha wspólna, łącząca wszystkich ludzi zaangażowanych bezinteresownie na przestrzeni lat w powstawanie periodyku – zamiłowanie do tradycji i kultury oraz troska o wszechstronny rozwój społeczny i gospodarczy Gminy Tokarnia.
Marian Cieślik

Archiwum (w budowie, przepraszamy)