Młodzieżowy Zespół Kliszczacy

Młodzieżowy Zespół Kliszczacy30-osobowa grupa młodzieży z terenu gminy Tokarnia aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu. Zespół prezentuje ludowy taniec, śpiew, muzykę i obrzędowość górali Kliszczaków. W tańcach dominują układy grupowe oparte na rytmie walca, krakowiaka i polki. Grupa dziewczęca śpiewa również muzykę folkową inspirowaną nutą różnych ludowych melodii.

Instruktor - Małgorzata Pęcek
Kapela "Trzoski" w składzie: Wojciech Pęcek – prowadzący, 1 skrzypce, Małgorzata Kosek – skrzypce, Piotr Brzezicki – skrzypce, Michał Brzezicki – basy, Wojciech Luberda – harmonia guzikówka. 

Teledyski