Historia Kliszczaków
kliknij w logo

Kliszczacy Zespół Regionalny


rok założenia 1976
Zespół powstał z inicjatywy Stanisława Funka i Stanisława Wintera.
Regionalny Zespołu „Kliszczacy”, powstał z inicjatywy Stanisława Wintera dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tokarni, oraz utalentowanego regionalisty i gawędziarza Stanisława Funka. Przez etnografów zaliczany jest do zespołów autentycznych. Od 40 lat kultywuje regionalną tradycję, obyczaje, taniec i śpiew góralski, dobrze służy społeczności lokalnej gminy, powiatu i Małopolski. Zespół przez te wszystkie lata zdobył ogromną sympatię publiczności w naszym regionie, w kraju, a także za granicą. W swoim repertuarze, oprócz programów muzyczno – tanecznych Zespół lansował sztuki teatralne i widowiska obyczajowe (m. in. Tokarskie Wesele, Piekielnica, Zatraceniec, Imieniny Zośki, Szopki noworoczne, Wieczór panieński, Chrzciny) Od samego początku swej działalności Zespół uczestniczy w licznych przeglądach i konkursach.

Do największych osiągnięć należy zaliczyć:
- Jedna Złota Spinka, trzy srebrne i dwie brązowe w Konkursie Grup Kolędniczych podczas Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej
- Zespół brał udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Scenicznych w Paczkowie woj. opolskie zdobywając w kolejnych latach:

• 1984- wyróżnienie
• 1986- II miejsce
• 1988- II miejsce
• 1992- I miejsce nagroda główna Śląska Karolinkafestiwali opolskich w dziedzinie teatru regionalnego
• 1976 - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie p.n. „Wesele krakowskie”
• 1991- I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wsi Polskiej
• I miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Teatrów Ludowych w Nowym Sączu
• II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Ludowych w Tarnogrodzie.

Zespół był zaproszony na różne imprezy kulturalne i okolicznościowe na terenie województwa i kraju oraz poza jego granicami. Zespół dwukrotnie wyjeżdżał do dawnej Jugosławii: 1987 roku koncertował w Hercegowinie w miastach: Stolac, Mostar, Dubrownik, Trebinja. W 1988 roku w Macedonii w Kocami i okolicach. W 2000 roku był uczestnikiem Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Ludowych w Nordsehl koło Hanoweru w Niemczech. W czerwcu 2001 roku uczestniczył w IV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym – Łużyca 2001 również w Niemczech. Latem 1993 r. i 2015 r. zespół odbył dwutygodniowe tourne po zachodniej i północnej Francji. Koncertował w departamentach VENDEE I PAD de CALLAS. Kilkakrotnie koncertował na Słowackiej Orawie w ramach partnerskiej współprac miejscowości Liesek, Vitanowa z Gminą Tokarnia. Dzisiaj zespół liczy około pięćdziesięciu osób, a sześć z nich śpiewa i tańczy w „Kliszczakach” od samego początku. „Kliszczacy” są formą żywą. Przez cały czas funkcjonowania zespołu trwa napływ nowych osób. W chwili obecnej formacja liczy około 50 członków. W zespole działają osoby starsze, dorosłe i młode. W ostatnich latach oprócz dorosłego Zespołu Regionalnego „Kliszczacy” są prowadzone zajęcia folklorystyczne z dziećmi
i młodzieżą, czyli powstał zespół dziecięcy, w którym kliszczacki narybek uczy się tradycji, śpiewu i tańca regionalnego pod kierunkiem instruktor Małgorzaty Pęcek. Dzięki temu istnieje gwarancja, że obyczaje ojców nie znikną z powierzchni ziemi.