Orkiestra Dęta OSP w Tokarni

Rok założenia 1982
Kapelmistrz - Janusz Jędrocha
Nadęty Koncert w 2011 roku:

Koncert w 2009 roku:

Przegląd w Naprawie: Puchar dla najlepszej orkiestry w przemarszu i kwalifikacja do Finału XXVIII Festiwalu Echo Trombity w Nowym Sączu gdzie zajęliśmy III w kategorii orkiestr OSP:


Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni

     Orkiestra powstała wiosną 1982 r. i przez wiele lat w orkiestrze utrzymywał się kilkunastoosobowy skład. Z nastaniem XXI wieku do orkiestry zaczęła licznie napływać młodzież, co sprawiło, że w roku 2009 orkiestrę tworzyło już 50-ciu członków, przy średnim wieku nie przekraczającym 20-stu lat. Wzbogacone przez nowych instrumentalistów brzmienie orkiestry i poszerzenie repertuaru, sprawiło, że jej występy stały się bardzo atrakcyjne.
   Swoją muzyką uświetnia wiele uroczystości kościelnych i państwowych, nie tylko na terenie swojej gminy, lecz także poza jej granicami. Obsługuje imprezy plenerowe, okazjonalne przemarsze np. z okazji św 3-maja a także organizuje coroczne koncerty dla swoich sympatyków. Gra majówki z wieży kościelnej a także na Urbaniej Górze. Jest także głównym organizatorem przeglądów orkiestr dętych w Tokarni. Była inicjatorem i pomysłodawcą projektu pt Muzyczne Inspiracje, którym objętych zostało 40 osób (w wieku 15- 25 lat) z terenu Gminy Tokarnia.
   Występowała między innymi w Zakopanem, Lanckoronie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Biertowicach, Nowym Sączu, Wieliczce, Zabierzowie, na Słowacji i w Niemczech. 

   Orkiestra posiada swoje logo, a także kronikę. Kapelmistrzem jest Janusz Jędrocha. Orkiestra systematycznie powiększa swój skład osobowy i instrumentalny, jak również poszerza swój repertuar. Obecnie liczy 46 czynnych członków i trzech nowych kandydatów. Rozpiętość wieku muzyków wynosi 60 lat, najmłodsi członkowie liczą po lat 13.

   W swoim repertuarze posiada kolędy i pieśni kościelne, marsze wesołe i żałobne, utwory rozrywkowe, ludowe i wokalne, a także układ musztry paradnej opracowany specjalnie dla niej przez wieloletniego tamburmajora i kapelmistrza Orkiestry Straży Granicznej w Nowym Sączu, kpt Stefana Żuka.

Osiągnięcia:

Od roku 2007 orkiestra regularnie bierze udział w przeglądach orkiestr dętych:

- II miejsce, 2010, w pokazie musztry paradnej na XXI Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Wadowicach, gdzie po raz pierwszy zaprezentowała Musztrę Paradną i została zakwalifikowana do XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP W Krynicy.
- I miejsce na X Festiwalu Muzyki Dętej w Budziszynie w Niemczech, 2011, gdzie rywalizując z dziewięcioma orkiestrami z Niemiec, Czech, Polski i Austrii zajęła I miejsce.
- I miejsce, 2012, II miejsce, 2011, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Myślenicach
- II miejsce, 2009, III miejsce, 2015 oraz wyróżnienia w 2008 i 2011, Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych "Echo Trąbity" w Nowym Sączu
- III miejsce, 2011, Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Wieliczce
- Kilkukrotne wyróżnienia na rejonowych Przeglądach Orkiestr Dętych powiatu suskiego, oraz puchar dla najlepszej orkiestry w przemarszu w XXI Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych Echo w Naprawie w 2015 r.- Dwukrotne wyróżnienia w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Myślenicach w 2015 r. i 2016 r.

W roku 2012 Orkiestra Dęta OSP Tokarnia, otrzymała nagrodę Starosty Powiatu Myślenickiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

GALERIA


Wykaz Głosów

GŁOS DYREKCYJNY
FLET 1 in C
KLARNET 1 in B
FLET 2 in C
KLARNET 2 in B
KLARNET 3 in B
SAX ALTOWY 1
SAX ALTOWY 1
SAX ALTOWY 1
SAX ALTOWY 2
SAX TENOR 1
SAX ALTOWY 2
SAX TENOR 2
SAX BARYTON
KORNET 2
KORNET 1
KORNET 2
KORNET 1
TRĄBKA 1 i 2
TUBA 1 in F
BĘBEN / TALERZE
TUBA 2 / BAS 2 in B
TENOR
ZESTAW PERKUSYJNY
BARYTON
PUZON 3
PUZON 1 i 2
WALTORNIA in ES
VOCAL
ALTHORN 2 in ES